درمان آرتروز زانو با ارتوکین تراپی

ارتوکین تراپی یا تزریق سلول های بنیادی جهت درمان آرتروز زانو     بیماری آرتروز زانو از شایعترین بیماری است که افرادی زیادی به آن مواجهه شده اند و از آن شکایت می کنند. در حالت کلی بیماری آرتروز زانو براساس علائم بیماری و عکس رادیولوژی به چهار دسته کلی تقسیم...