درمان کمر درد با ازن تراپی

یکی از دیگر روش هایی که برای درمان کمر درد مورد استفاده قرار می گیرد اوزون تراپی است. در این روش درمانی با تزریق گاز ازن می توانند تا حد زیادی میزان درد را در ناحیه کمر کاهش دهند. ازن تراپی اوزون تراپی ساختاری از سه اتم اکسیژن دارد که این گاز در زمین موجود است. اما...

ازن تراپی چیست و چه تاثیری در روند درمان بیماری ها دارد؟

ازن تراپی درمان درد بدون جراحی چگونه امکان پذیر خواهد بود؟ ازن تراپی چیست؟ روند انجام ازن تراپی چگونه است؟ مزایای انجام ازن تراپی چیست؟ در طول دو دهه اخیر انواع روش هایی که به عنوان روش های درمانی بدون جراحی شناخته شده اند توانسته اند با اثبات خود به عنوان روش های...