ترمیم لیگامان های آسیب دیده با PRP

ترمیم لیگامان های آسیب دیده با PRP روابط بافتی مانند لیگامان‌ها و رباط‌ها نقش مهمی در اتصال استخوان‌ها به یکدیگر دارند. این لیگامان‌ها و رباط‌ها به عنوان رشته‌های فیبری عمل می‌کنند و با نحوه‌ی وصل شدن محکم، دو استخوان را در محل مفصل به یکدیگر متصل نگه می‌دارند و حرکت...
مشاوره رایگان تلفنی